Popis projektu

O ústavu

Ústav Life Is Skill vznikl jako nezisková organizace se zaměřením na děti a mládež ve školním věku.

Zaměření zejména orientovaná na organizování mimoškolních aktivit.

Myšlenka založení ústavu vznikla již v roce 2015 a vlastní založení ústavu proběhlo v březnu 2017.

Po celou dobu je připravován projekt, který je pro naplnění účelu ústavu stěžejní. Tento projekt bude spuštěn ke dni 1.7.2018 ve zkušebním provozu pro omezený počet účastníků a následně od 1.9.2018 bude nasazen do ostrého provozu s možnou účastí zájemců z celé ČR!

Co nás k založení vedlo?

Jakkoli je doba, ve které žijeme považována za moderní, užíváme si všemožných vymožeností, máme přístup k nepřebernému množství informací, tak dost často zapomínáme, nebo zanedbáváme naše děti tím, že je nevedeme k žádným mimoškolním aktivitám.

Nejen, že je nevedeme, ale co je horší, dost často jim ani sami nejdeme příkladem. Začíná to již ve věku batolecím, kdy rodiče dost často nechají malá dítka poslouchat pohádku z CD, než aby jim sami četli knížku. Pouštějí filmy, než aby si s nimi raději hráli. Zavírali je doma, než aby je nechali s tatínkem opravovat auto, nebo s maminkou zkusit něco uháčkovat. Pohybové aktivity se soustředí maximálně na ležení na pláži a neochotu jít si zaplavat, projít se, zabruslit si, apod.

Pak často v podivném pohnutí mysli, se tito rodiče rozhodnou přihlásit svá dítka na fotbal, hokej, do turistického kroužku, skauta, houslí, apod., ale dítko nevedeno příkladem rodičů vlastně ani neví, jak s takovým kroužkem naložit, jestli ho to má vůbec bavit a jestli se náhodou neztrapní u ostatních kamarádů v klidu si ležících doma u televize, nebo počítače, či v případě mládeže sedíce v parku u nějakého baru pokuřujíce jointa, nebo rovnou zobajíce perníček. Nikoli však perníček z Pardubic. Výsledek je tristní. Kluk v 17 letech není schopen udělat najednou 5 kliků a ujít 5km pěšky je úkol na měsíc. A holka, která ve svých 14-ti letech svými rozměry zastíní svoji matku i s babičkou dohromady, také není ideálem zdravého těla.

Samozřejmě existuje spousta organizací, které nabízí nápravu tohoto stavu. Je plno článků v odborných nebo v populárně naučných knihách a časopisech, které radí jak se se situací správně vypořádat a co máte dělat.

Bohužel nikde není řečeno to hlavní, a to je jak motivovat děti a mládež ke změně z pohodlného sezení do nepohodlného pohybu. Jen velmi málo dětí dokázalo samo najít cestu a dopracovat se až do stavu, kdy je pro ně pohyb a aktivita sama tou největší odměnou.

Hledali jsme dlouho, ale nepodařilo se nám najít nic, co by tento problém řešilo. Hledali jsme tak dlouho, až jsme zjistili, že jediná možnost je založení našeho veřejně prospěšného ústavu a vypracování vlastního řešení tohoto problému. Řešení, o kterém jsme přesvědčeni, že je natolik zajímavé a unikátní, že pomůže naše děti a mládež rozhýbat a přivést je zpět k tomu velkému množství aktivit, které jsme tu měli před tablety, mobily a počítači.

Kdo jsme my, zakladatelé

Jsme parta kamarádu, kterým není tak úplně lhostejné, co se okolo nich děje. A ano, máme v tom také své zájmy. Naše děti. Nechceme, aby z nich vyrostli líné nepohyblivé bytosti, které se o nic nezajímají, ale činorodé osobnosti s různorodými zájmy nezahleděni jen do sebe či do monitorů, mobilů a tabletů. A když jsme zjistili, že budeme muset něco udělat pro své děti sami, tak nás napadlo, proč to neudělat i pro další děti, i třeba rodičů, kteří prostě nemají takové možnosti, nápady, nebo prostě chuť a čas. Každý z nás má jiné zaměření, nicméně tato myšlenka nás spojila dohromady a pomalu jsme ji začali formovat a utvářet. A před nějakou dobou se k nám přidal další nadšenec do party, sice již oproti nám trošku letitý, nicméně se zájmem o věc a schopností naše myšlenky transformovat v realitu. Navíc občas s kritickým pohledem staršího kmeta, čímž náš záměr obohacuje nejen o pohled kritický, ale i další myšlenky pomáhající realizaci.

Chcete-li se s námi spojit, mrkněte do kontaktů, kde na nás najdete spojení.

A jak to všechno chceme udělat?

Tak na to máme jednoduchou odpověď. Chytře. Ano, prostě je to takhle jednoduché. My to uděláme chytře a o všechny možné aktivity vzbudíme zájem u neuvěřitelného množství dětí a mládeže. Cože? Vy tomu nevěříte? Tak to Vám nezbývá jiná možnost, než nás pravidelně sledovat a postupně se dozvědět víc.

Co tedy že to děláme?

Pomáháme naplnit volný čas pro každého, kdo má zájem. Hlavně pomáháme ten zájem vzbudit, udržet a naplnit. Zdá se to jednoduché, jenže není. A my jsme se rozhodli nebýt letargičtí a opravdu pro to něco udělat. Něco tak moc zajímavého, že žádné dítko školou povinné neodolá a žádný mládežník naším nástrahám neunikne. My Vás prostě učíme žít život, neboť život je umění. Life is Skill…

Něco o podstatě našeho projektu

Klíčem našeho projektu je schopnost co nejobjektivněji evidovat účast dětí a mládeže na všech námi registrovaných aktivitách, tuto evidenci vyhodnocovat a dle výsledků i účastníky odměňovat. K vyhodnocování je využito vlastní sociální prostředí Life is Skill, vytvořeného s ohledem na potřeby projektu. Sociální prostor poskytuje informace o veškerých záležitostech, které jsou potřebné k úspěšnému postupu účastníků v projektu. Prostor eviduje účastníka, jeho vlastní aktivity, informace o možných aktivitách, kterých se může účastnit, funguje jako komunikační platforma a mnoho dalšího. Sociální prostředí je dostupné na internetu prostřednictvím webového prohlížeče a také jako samostatní aplikace pro mobilní telefony. Tato aplikace má mimo jiné jednu z klíčových funkcí celého projektu. Umožňuje evidovat každému účast na aktivitách, a to tak, že je co nejobjektivnější. I pro tuto evidenci je využita technika, od které se v konečném důsledku snažíme děti a mládež odvést. Každý účastník prokazuje svoji účast na aktivitě načtením bodů do svého mobilního telefonu, který vše eviduje a odesílá do centrální evidence celého projektu. Zde dochází k okamžitému vyhodnocení a výsledky včetně aktuálního stavu každého účastníka jsou ihned k dispozici na portále projektu.

V rámci projektu jsou vyhlašovány různé soutěže, či účasti na akcích a účastníci získávají odměny podle svého bodového ohodnocení. Odměna, mimo bodového ohodnocení je něco, čím se mohou v našem sociálním prostředí pochlubit a býti v očích ostatních účastníků úspěšní. Zde se projevuje paradox našeho projektu. Aby mohl být účastník úspěšný a byl v sociálním prostředí hodnocen pozitivně, je nucen se účastnit co největšího množství aktivit mimo sociální prostředí, díky čemuž získává bodové hodnocení. Pokud se nebude aktivit účastnit a bude se zdržovat pouze v sociálním prostředí, bude v konečném důsledku neúspěšný, tudíž neuspokojený, tudíž bude nucen se začít aktivit účastnit a body získávat.

A druhý, neméně důležitý aspekt našeho projektu je skutečnost, že pro úspěch v našem projektu nejsou potřeba žádné speciální dovednosti, schopnosti, talent, či cokoli jiného, co by mohlo kohokoli diskriminovat. Jedinou vlastnost, kterou musí každý účastník prokázat je jeho vytrvalost, se kterou je schopen se všech volnočasových aktivit účastnit. Body jsou pragmaticky sbírány za účast na aktivitách a ne za prokázání jakýchkoli speciálních schopností. Tím je mimo jiné umožněno porovnávat zdánlivě neporovnatelné. Jsme schopni porovnávat sportovce, modeláře, kulturní nadšence, apod. A přesto jejich porovnáním dokážeme vše vyhodnotit, účastníky našeho projektu motivovat a zároveň je odměňovat za jejich vytrvalost.