ŘEŠENÍ GDPR PROBLEMATIKY

  1. Zjistíme základní přehled činností, v jejichž rámci zpracováváte osobní údaje

Na základě jednoduchého formuláře zjistíme povinnosti vyplývající z GDPR přímo pro Vaši společnost. S vyplněním formuláře Vám budou asistovat naši kvalifikovaní pracovníci. Ze získaných informací vytvoříme plán k dosažení souladu s GDPR.

Zároveň Vám předložíme cenovou nabídku za poptávané služby.

Své služby nabízíme společnostem z jakéhokoli oboru, veřejným orgánům, institucím či lékařským zařízením.

  1. Datová a právní analýza

Navštívíme Vaši společnost, organizaci nebo jakýkoli jiný subjekt a provedeme komplexní audit veškerých Vašich činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Z výsledků auditu pro Vás sestavíme srovnávací analýzu GDPR, hodnocení rizik a doporučíme úpravy smluv, vnitřních směrnic a jiných dokumentů za účelem dosažení souladu s GDPR.

  1. Aplikace konkrétních metodických, organizačních a technických opatření k dosažení souladu s GDPR

Na základě závěrů analýzy provedeme optimalizaci Vašich procesů v souladu s požadavky GDPR. Učiníme opatření k dosažení bezproblémového zisku, přenosu, aktualizaci a výmazu osobních údajů.

Navrhneme pro vás model technických opatření, interních předpisů, metodických pokynů k zpracování osobních údajů ve Vaší společnosti. Zároveň proškolíme Vaše zaměstnance a obdržíte dokument, kde bude potvrzena Vaše připravenost a soulad Vaší činnosti s požadavky GDPR.