Chci opravdu do krimu?

Která cesta je pro mě ta vysněná?

Přednáška pro žáky základních škol a studenty středních škol se zaměřením na prevenci proti obecné a drogové kriminalitě.

 

Cíl

Cílem přednášky je netradičním způsobem popsat život ve věznici, seznámit žáky a studenty s průběhem výkonu trestu odnětí svobody a vhodně vyvolat dojem jeho nepřijatelnosti pro ně osobně, včetně zdůraznění všech jeho negativ.

Běžná prevence kriminality je orientována převážně na direktivní aplikaci práva, jehož důsledkem může být pobyt ve věznici. V tomto tradičním přístupu není dán žádný prostor pro možný výklad důsledků kriminality jinak, než jeho důslednou prezentací jako protispolečenského jednání. Takovýto přístup považujeme za nešťastný, neboť zejména u mladé generace vyvolává okamžitě obranný postoj a naopak je jeho důsledkem nezřídka opačné chování, než je požadováno. Náš pohled je v tomto jiný. Máme zájem naši prezentaci postavit na jiném základě, o kterém jsme přesvědčeni, že bude více reflektovat uvažování mládeže a pokusit se zároveň překonat přirozený odpor ke všemu, co nám říkají „ti staří“. Takříkajíc se potřebujeme dostat na jednu loď s žáky a studenty a teprve v tom okamžiku je pomalu přesvědčovat o důsledcích protiprávního jednání, které nikdy nemohou být vyváženy jeho okamžitým přínosem. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že právě přednáška realizovaná námi může toto zajistit v dostatečně přesvědčivé míře a pomoci ukázat žákům a studentům problematiku na reálných příkladech.

V ČR zajisté existují organizace, které využívají v podobných akcích bývalých odsouzených, což je zajisté dobře, nicméně jsme přesvědčeni, že náš přístup může být v tomto ohledu efektivnější, a to zejména díky zvolené formě výrazně interaktivní přednášky.

V současné době jsme na počátku a nemáme zatím možnost naše tvrzení o vhodnějším přístup jak podložit.

Je pravděpodobně, že se s každou další přednáškou kvalita námi sdělených informací bude zlepšovat a zdokonalovat zpráva, kterou chceme žákům a studentům předat. Budeme rádi za každého studenta, kterému naše přednáška pomůže třeba zabráni v nerozvážném jednání, byť stále budeme z nepřátelské škatulky „ti staří“. I tak se chceme pokusit rozbít poměrně rozšířený mýtus „borce z kriminálu“, který bohužel na velmi mnoho mladých působí přesně opačně a svádí je k protiprávnímu jednání ve vidinách získání nějakého uznání, slávy, moci apod.

Kdo může naší přednášku využít?

Přednášku jsme schopni realizovat nejen ve školách a školských zařízeních, ale například i v dětských domovech, diagnostických ústavech, spolcích a sdruženích organizujících aktivity mládeže, sportovních klubech, letních táborech, apod. Vše záleží na vašem zájmu, který stačí projevit na e-mail: info@lifeisskill.cz

Rámcový výtah z obsahu přednášky, který je vždy přizpůsoben aktuálním požadavkům

Předpokládaný průběh prezentace

 • Krátké (velmi) představení prezentujících. Na případné dotazy bude prostor na konci přednášky.
 • Jaké jsou zájmy studentů
 • Zjištění, kolik času věnují svým zálibám a dalším aktivitám
 • Zjištění, zda jsou aktivity, na které již nezbývá čas
 • Jaké jsou představy studentů o vězení
 • Čeho by se nejvíce báli, pokud by k jejich uvěznění došlo.
 • Jaké jsou dle představ studentů situace nejkritičtější a vedoucí k uvěznění
 • Zcela nevyčerpávající přehled situací, které mohou vést k uvěznění
 • Osvětlení, že vězení hrozí na každém kroku a vlastně úplně každému
 • Přehled situací, které mohou vést ke stíhání vedoucímu k zatčení – nejen „darebák“ ve vězení může skončit
 • Proč jsou některé situace rizikové více a některé méně (drogy, rodinné zázemí,…)
 • Něco o kriminálu a životě uvnitř
 • Jak se vítají noví hosté
 • Jak se žije
 • Jak se buduje hierarchie
 • Jak se pracuje
 • Jak se odpočívá
 • Jak se užívá dovolená
 • Kdo je na tom hůře? Vězeň vs. jeho rodina.

 

Co vede k páchání trestné činnosti

 • Nuda
 • Snaha o získání respektu
 • Vyčlenění z kolektivu
 • Nezájem blízkých osob
 • Snaha o adrenalínové dobrodružství
 • Touha po majetku
 • Touha po moci
 • Tíživá osobní situace
 • Snaha o posun ve společenském žebříčku
 • Drogy, zejména obvyklá představa, že „mám vše pod kontrolou“
 • a mnoho dalších

 

Co čeká nového klienta

 • Oznámení o nástupu a důsledky nenastoupení
 • První hodiny v „krimu“
 • Je tohle Evropa? Zničená místnost, rozbité vybavení a v rohu stoletý záchod
 • Arogance moci a chování dozorců
 • První týdny na nástupním oddělení – situace se lepší
 • Zařazení do kmenové věznice – parta lidí, kterou venku nechcete ani potkat, natož s nimi žít v jedné místnosti
 • Zařazení do „potravního řetězce“ ubytovny
 • Kdo na baráku velí a kdo poslouchá
 • Dá se přežít a nezměnit se?
 • Kontakt s rodinou – hudba daleké budoucnosti
 • Něco z vězeňského argotu
 • Jsem tu jen na 3 měsíce. Tak tomu NIKDY nevěřte. Délka trestu – proč mi pořád narůstá?
 • Nejsem rád mezi novými kamarády – jdu na díru. A sakra.
 • Podmíněné propuštění v dáli ztracené.
 • Času mám opravdu hodně. Popis jednoho dne, když už je vězeň zabydlen.
 • Chci pracovat, tak kde je problém?
 • Chci, aby šlo vše podle zákona, tak kde je problém?
 • Odcházím z věznice po výkonu trestu, tak mi přeci někdo poradí a pomůže. Aha. A neporadí…

 

Pro koho je pobyt ve věznici přínosem

 • Bezdomovec
  • rozhodně je o něj lépe postaráno, než když bydlí pod mostem
 • Feťák
  • k drogám se sice také dostane, ale šance na zbavení se závislosti je větší, než v nějaké léčebně
  • někteří, a není to tak vzácná výjimka, se dokonce nechávají uvěznit záměrně, jako určitou formu rekonvalescence.
 • Politik
  • Konečně od něj bude pokoj a v politice už nebude dělat bordel ( 🙂 dobře, tohle je sranda. Nebo ne?)
 • Věčný optimista
  • I ve vězení se dá dělat plno zajímavých věcí, na které není venku čas. Jen chtít, dokázat se vyčlenit a nebát se výsměchu zbytku stáda.
 • V dobách dávno minulých lidé, kteří tzv. „nevěděli co dál se svým životem“ odcházeli na nějaký čas do kláštera srovnat si životní hodnoty a rozmyslet se jak pokračovat.
  • Může být vězení určitou moderní formou podvědomé izolace a prostoru pro meditace?

 

Máte zájem o přednášku?

Pokud ano, kontaktujte nás na e-mailu: info@lifeisskill.cz