Naše HRA – Popis

Všechny Vás tu vítáme a budeme rádi, pokud se naší hry zúčastníte. Aby vše bylo úplně jasné, máme pro Vás připraveno několik informací.

Začneme vůbec popisem, co je podstatou naší hry.

Klíčem našeho projektu je schopnost co nejobjektivněji evidovat účast dětí a mládeže na všech námi registrovaných aktivitách, tuto evidenci vyhodnocovat a dle výsledků i účastníky odměňovat. K vyhodnocování je využito vlastní sociální prostředí Life is Skill, vytvořeného s ohledem na potřeby projektu. Sociální prostor poskytuje informace o veškerých záležitostech, které jsou potřebné k úspěšnému postupu účastníků v projektu. Prostor eviduje účastníka, jeho vlastní aktivity, informace o možných aktivitách, kterých se může účastnit, funguje jako komunikační platforma a mnoho dalšího. Sociální prostředí je dostupné na internetu prostřednictvím webového prohlížeče a také jako samostatná aplikace pro mobilní telefony. Tato aplikace má mimo jiné jednu z klíčových funkcí celého projektu. Umožňuje evidovat každému účast na aktivitách, a to tak, že je co nejobjektivnější. I pro tuto evidenci je využita technika, od které se v konečném důsledku snažíme děti a mládež odvést. Každý účastník prokazuje svoji účast na aktivitě načtením bodů do svého mobilního telefonu, který vše eviduje a odesílá do centrální evidence celého projektu. Zde dochází k okamžitému vyhodnocení a výsledky včetně aktuálního stavu každého účastníka jsou ihned k dispozici na portále projektu.

V rámci projektu jsou vyhlašovány různé soutěže, či účasti na akcích a účastníci získávají odměny podle svého bodového ohodnocení. Odměna, mimo bodového ohodnocení je něco, čím se mohou v našem sociálním prostředí pochlubit a býti v očích ostatních účastníků úspěšní. Zde se projevuje paradox našeho projektu. Aby mohl být účastník úspěšný a byl v sociálním prostředí hodnocen pozitivně, je nucen se účastnit co největšího množství aktivit mimo sociální prostředí, díky čemuž získává bodové hodnocení. Pokud se nebude aktivit účastnit a bude se zdržovat pouze v sociálním prostředí, bude v konečném důsledku neúspěšný, tudíž neuspokojený, tudíž bude nucen se začít aktivit účastnit a body získávat.

A druhý, neméně důležitý aspekt našeho projektu je skutečnost, že pro úspěch v našem projektu nejsou potřeba žádné speciální dovednosti, schopnosti, talent, či cokoli jiného, co by mohlo kohokoli diskriminovat. Jedinou vlastnost, kterou musí každý účastník prokázat je jeho vytrvalost, se kterou je schopen se všech volnočasových aktivit účastnit. Body jsou pragmaticky sbírány za účast na aktivitách a ne za prokázání jakýchkoli speciálních schopností. Tím je mimo jiné umožněno porovnávat zdánlivě neporovnatelné. Jsme schopni porovnávat sportovce, modeláře, kulturní nadšence, apod. A přesto jejich porovnáním dokážeme vše vyhodnotit, účastníky našeho projektu motivovat a zároveň je odměňovat za jejich vytrvalost.

 

A nezapomeňte si také pročíst pravidla naší HRY a také místa, kde lze body načítat.